Vi säger nej till tvingande vegetarism

I dagens SLA replikerar jag och de övriga gruppledarna för Alliansens partier i Skövde på Miljöpartiets artikel i samma blad den 7 november. Det handlar om mat och särskilt skolmaten. Om MP fick bestämma skulle Skövdes elever tvingas underkasta sig partiets en vänsterideologiska dogmer, där tvingande vegetarism är en del.

Det ställer såklart inte Alliansen upp på. Vi står upp för valfrihet och mångfald. Det gäller även när det handlar om skolmat. Varför ska barn och ungdomar tvingas att vara försökskaniner i miljöpartisternas politiska experimentverkstad? Vidare konstaterar vi att Skövde, under borgerlig ledning, lyckats synnerligen väl när det handlar om att både höja matkvalitén och minska miljöpåverkan vid matens tillverkning. Valfrihet står nämligen inte i vägen för miljöhänsyn.

LÄNKAR:

Valfrihet står inte i vägen för miljöhänsyn – SLA 14 november 2016
Vi måste minska köttkonsumtionen – SLA 07 november 2016

 

Tappade uppkopplingen