Viktig investering på Mode

Blogginlägg

Nytt_RH-Skovde_1

I måndags presenterades nyheten att Västra Götalandsregionen har för avsikt att uppföra ett nytt s k Regionens hus i kvarteret Mode i Skövde. Alltså i det område som vi känner som Modeparkeringen och Modegrillen. Det är en väldigt positiv nyhet som stärker både Skövdes och Skaraborgs ställning i regionen!

Bakgrunden är att Västra Götalandsregionen har beslutat se över sin administration. Idag bedrivs den på sex orter; Göteborg,Vänersborg, Skövde, Uddevalla, Mariestad och Borås. I framtiden ska den koncentreras till de tre första. Syftet är att skapa en mer rationell organisation och kapa kostnader. Att man landat på tre platser istället för att koncentrera sig till en, vilket vore det mest rationella, beror på idén om “regional balans”, som varit och är idé och princip sedan den nya regionens bildande i slutet på 1990-talet. Kortfattat innebär principen att all verksamhet inte får koncentreras till Göteborg.

Investeringen är betydelsefull ur många aspekter. För Skövde innebär det att staden stärker sin position som administrativt centra i länets nordöstra delar. Det innebär också att ett antal tjänster överförs från de kansliorter som successivt avvecklas.

Tyvärr har inte nyheten av alla uppfattats så positivt som jag tycker att den förtjänar att göra. Det beror delvis på några missuppfattningar och råttor i pizzor. Den första är misstanken om att regionen skulle expandera sin administration och sina lokalytor. Så är det alltså inte. Investeringen finansieras genom att regionen säger upp hyresavtal för ett antal fastigheter som bli överflödiga. Enligt kalkylen ger detta en kostnadsminskning med ca en halv miljon kronor er år. Tjänsterna överförs från andra platser.

Den andra felaktiga freställningen är att antalet parkeringsplatser kommer att minska när Mode bebyggs. Det är fel. De förlorade P-platserna ska kompenseras genom att nya centrumnära P-platser tillförs. Var och hur får man reda ut i arbetet med detaljplanen. Jag vill nämna att vi moderater har varit väldigt tydliga med att vi måste slå vakt om P-möjligheterna i centrum! Samhällsbyggnadschefen i kommunen nämner i dagens lokala blad ett alternativ; kvarteret Diana intill SLA-huset. Det finns även andra.

Sammanfattningsvis är beskedet viktigt och positivt! Men sällan får man vara riktigt, riktigt glad. Jag blir trött och irriterad när jag i SLA läser att kommunen inte meddelat sig med Modegrillen. Ägaren av denna rörelse fick istället överraskas genom att läsa nyheten i tidningen. Det är ett klantigt sätt att bemöta den enda hyresgästen som kommunen har i kvarteret. Så ska vi inte bemöta våra företagare. För detta finns det anledning till självrannsakan någonstans i stadshusets korridorer.

LÄNKAR:

P-frågan måste lösas – SLA – 11 mars 2015
Ingen aning om vad som händer – SLA 10 mars 2015
Här byggs nya Regionens hus i Skövde – Västra Götalandsregionen 09 mars 2015

Tappade uppkopplingen