Viktiga stenar att vända på

Blogginlägg

Jag läser i SLA att Skövde och Tibro kommuner har diskuterat fördjupad samverkan inom gymnasieområdet. Det är bra och klokt. Sedan många år samverkar Skaraborgs kommuner om gymnasieskolan. Detta samarbete kom en gång i tiden till för att skapa förutsättningar för att tillhandahålla elever valfrihet och kvalitet samt också, vill jag minnas, för att hushålla med kommunernas resurser.

Med det senare har det varit si och så. Elevkullarna i gymnasieskolan har under de senare åren minskat. Skövde har samtidigt stärkt sin attraktion bland unga skaraborgare. Många och allt fler föredrar att gå sin gymnasieutbildning här. Det har medfört att elevunderlaget i intilliggande gymnasiekommuner som Skara, Tibro och Tidaholm har sviktat. Det borde ha varit goda skäl för att, inom ramen för samverkan, anpassa utbudet. Men så har inte skett. Man kan krasst konstatera att det i Skaraborg finns för många gymnasieskolor i förhållande till elever och att flera av programmen inte är organiserade på ett resursoptimerat vis. Därmed betalar skaraborgarna ett högt pris för sin gymnasieutbildning; så mycket som över 10 % gentemot riksgenomsnittet. Det är en hög kostnad, särskilt som den inte ger något mervärde i form av kvalité.

Detta är ohållbart. Skolan i allmänhet har en stor utmaning i att vända den nationella, olyckliga trenden med nedgående kunskapsresultat. Då gäller det att satsa pengarna på sådant som leder till kvalité och medför resultat. Själv är jag djupt övertygad om att vi måste lyckas mycket bättre tidigare, dvs att få fler elever att klara de tidiga skolårens kunskapskrav. Då har vi inte råd att unna oss ineffektivitet och omotiverade volymer i andra änden av utbildningssystemet.

Hatten av för kommunalråd och skolchefer i Skövde och Tibro som nu tar i och börjar vända på dessa heta stenar. Det är viktigt att vi går vidare med detta och framammar politiskt mod för att genomföra nödvändiga förändringar för att långsiktigt klara att upprätthålla hög utbildningskvalité. Det är vi skyldiga våra elever och skattebetalare.

LÄNKAR:

Så ska Tibro stoppa “gymnasiekrisen” – SLA 05 mars 2015

Tappade uppkopplingen