Viktigt besked om E20

Blogginlägg

motiv Motorvägsskylt 100x130

Skaraborg och Västra Götaland vaknar upp till en glad och viktig nyhet. Regeringen meddelar att E20 genom ska byggas ut till två-plus-två-väg och skjuter till 2,7 miljarder kronor för detta! Den viktiga vägen – Skaraborgs livsnerv – blir nu mötesfri. 27 km blir dessutom motorväg.

Frågan om E20:s status har ältats så länge jag kan minnas. Arbetsgrupper har kommit och gått. Otaliga delegationer har uppvaktat regeringar av olika kulörter. Frågan har också använts som slagträ i debatten mellan valkretsens riksdagsledamöter för att å ena sidan påvisa motståndarens passivitet och oduglighet och å den andra det egna lagets förträfflighet och stolta ambitioner. Men av alla möten, artiklar och flygblad har det inte blivit många meter väg. Men nu händer det. Jag är stolt över att det är min regering som ser till att det sker!

Stolt är jag också över min vän Katarina Jonsson (M), som är kommunstyrelsens ordförande i Skövde och ordförande i Kommunalförbundet Skaraborg. I den senare rollen har hon iklätt sig ledartröjan och målmedvetet och tålmodigt förhandlat med staten, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs kommuner. Inte med buller och bång. För vad stort sker sker emellanåt tyst. Det färdigsydda paketet bakom regeringens glädjande besked innebär att kommunerna och regionen är med på medfinansiering. Det är stora pengar som ska på bordet. Det kräver politiskt mod och vilja av var och en som ställt sig bakom förslaget. Skaraborgs kommuner har förenat sig i en gemensam kraftansträngning. Det är i sig också något väldigt viktigt och angeläget.  För oss som minns hur skaraborgska kommuner förr bevakade sina revir och inskränkt såg till sitt kortsiktiga, lokala väl och ve framför regionens långsiktiga utveckling, är detta en tydlig och välkommen kursändring.

En klapp på axeln ska också i rättvisans namn utdelas till Gert-Inge Andersson (S), som är regionstyrelsens ordförande. Denne styr regionen i minoritet och har under perioden i mångt och mycket visat sig göra det från det tillväxt- och utvecklingsfientliga Miljöpartiets knä. Men i frågan om E20 har han och S frigjort sig och stått upp för det som är riktigt och sant. Det är hedervärt.

Idag är Skaraborg vinnare. E20 betyder mycket för förutsättningarna att skapa arbete och tillväxt i vårt område. Men de främsta vinnarna är ändå trafikanterna. Äntligen blir det tryggt och säkert att färdas på Europavägen genom vårt vackra Skaraborg.

LÄNK:

Regeringen lovar att göra E20 säker – GP 02 april 2014

 

Tappade uppkopplingen