Viktigt steg mot veteranmonument

Blogginlägg
  • Allt talar för att det nu blir en slags minnesplats för veteraner i Skövde. Igår (19 april 2017) beslutade en enig Kultur- och fritidsnämnd att ställa sig bakom förslaget. Det gläder mig! Det är resultatet av ett tålmodigt och skickligt utfört politiskt arbete av Alliansen i nämnden. Genom att bredda förslaget till att bli en mer allmän minnesplats med tillhörande veteranmonument, fick de till sist Socialdemokraterna att ge upp sitt långvariga motstånd.

Detta hårdföra motstånd inleddes den 01 september 2015. Då röstade S och SD mot Claës Beckmans (M) utmärkta förslag om att utreda ett veteranmonument i Skövde. Det samma gjorde S, tillsammans med MP, också den 10 november samma år, när Claës lade ett nytt och reviderat förslag i nämnden. De valde till och med att reservera sig mot nämndens beslut att inleda den utredning, vars slutsatser de i veckan till sist ställde sig bakom. Den 08 juni 2016 försökte de ånyo avbryta processen. Då beslutade nämnden att återremittera förslaget för att utveckla det ytterligare. Men S och MP tog tillfället i akt för att försöka att avbryta processen och avslå förslaget.

Men dessbättre har alltså sossarna till sist gett upp sin märkliga och föga smickrande kamp mot ett veteranmonument. Det är utmärkt och det var på tiden. För visst finns det all anledning att minnas och hedra de många från vår stad, som på olika sätt har tjänat freden och vårt lands säkerhet. Vi ska självfallet minnas och hedra dem som lämnade hem och härd i trygga Sverige för att i nationens tjänst möta risker och uthärda umbäranden i främmande land. Några av dessa har fått plikta med livet. Andra har åsamkats skador för livet, synliga på kroppen eller osynliga i själen. Ett veteranmonument är ett sätt att visa respekt och erkänsla för de militärer, poliser, räddningsarbetare, sjukvårdspersonal, kriminalvårdare o.s.v som givit sig av och som ger sig av för att tjäna Sverige. För att bidra till stabilitet och säkerhet i världen och därmed i förlängningen till tryggheten för oss här hemma.

Kommunen har gjort ett fint arbete med att utreda placering och förutsättningar för minnesplatsen. Dialog har förts med både Försvarsmakten och med veteranorganisationen Fredsbaskrarna. Genom att förlägga minnesplatsen till parken intill Eric Uggla, kan kommunen dessutom passa på att bygga underjordiska fördröjningsmagasin för dagvatten, vilket minskar översvämningsrisken för Pentaporten. Briljant!

Processen inleddes vingligt och i politisk oenighet. Men nu är kursen spikrak och enigheten förefaller vara monumental. Skövde kommer, om inget mycket märkligt inträffar, att få ett veteranmonument. Hatten av för Claës Beckman och Alliansen i Kultur- och fritidsnämnden!

LÄNKAR:

Skövdeborna får en plats att sörja vid – SLA 20 april 2017
Tidigare blogginlägg om veteraner.

Tappade uppkopplingen