Vilka är alternativen?

Idag var det möte med kommunfullmäktige i Skövde. Mötet föregicks av en demonstration och överlämning av de namnunderskrifter som samlats ihop i protest mot förslaget om att avveckla Fjärilskolan. Jag har full förståelse för reaktioner och att de berörda föräldrarna är upprörda och förbannade. Som förälder vill man sina barns bästa och känner därmed också fullt naturligt oro för förändringar som påverkar de egna barnen.

Jag och skolnämnden bär ansvar för det samlade för- och grundskoleväsendet i Skövde kommun. Vi har i Skövde ett grundläggande problem med höga lokalkostnader. Det problemet intensifieras när vi 2013 får ytterligare en skola – till ett oförändrat antal elever – i form av en friskola. Något måste göras! Att passivt betrakta utvecklingen utan att ingripa, skulle innebära att vi skulle tvingas överföra medel för undervisning till att betala för vår för stora skolkostym. Sex miljoner kronor, eller 15 lärartjänster, skulle därmed ryka. Vi har tidigare sett hur man i Lidköping beslutat att varsla lärare för att ha råd med många och dyra lokaler. Något sådant är jag inte beredd att medverka till i Skövde.

Föräldrarna var som sagt emot. Det är inget konstigt. Emot var också Egon Frid (V) och Roger Almgren (MP), vilka under fullmäktigesammanträdet påpassligt ställde frågor till mig om förändringen i skolorganisationen. Jag tog mig friheten att ställa frågor till de båda herrarna. Vilket är deras förslag på hur situationen ska hanteras? Vilka skolor ser de ska läggas ned eller slås ihop? Var hittar de pengar för att bevara samtliga skolbyggnader, utan att dränera medlen för undervisning i kommunens samlade skolor? Jag fick inga svar.

LÄNKAR:

Webbteve från kommunfullmäktiges sammanträde 21 MAJ 12.
Skövde Nyheters rapport från kvällen.

16 Replies to “Vilka är alternativen?”

 1. Helen skriver:

  Medan jag fortfarande väntar på svar från tidigare inlägg slår det mig att:

  Förutom ekonomi pratar ni mycket om integration som ett argument för skolförändringarna… Vi som bor i Ryd är mycket väl medvetna om vilket rykte Ryd har och hur det utanför Ryds gränser pratas om stadsdelen. Detta är fördomar som vi ständigt kämpar emot. Om vi ska vara riktigt ärliga och helt politiskt inkorrekta för en stund; vi, Rydsbor, vet varför ni väljer att inte slussa barn från “stadsskolorna” till Ryd. För att ni skulle få ett H-vete! Ni skulle få så många föräldrar emot er så inte en enda av er som är involverade i beslutet skulle sitta kvar på de platser ni sitter idag. Ni är trots allt förtroende valda… Eftersom valdeltagandet i Ryd är mycket lägre än övriga stadsdelar tror ni att ni här kan genomföra negativa förändringar utan att vänta er speciellt mycket respons (läs: färre röster i nästa val). Dementera detta gärna, men varför skulle eleverna från Eriksdal annars ha egen ingång, äta på andra tider, ha raster på andra tider än Rydsskolans barn under tiden deras skola renoverades?! Är det så Skövde kommun jobbar för integration?
  Det är dags att vara lite realistiska! Vi är inte dumma! Vilka fördomar tror ni våra barn från Ryd kommer få kämpa emot på Helenaskolan? Och det har inte nödvändigtvis med ungdomarna som går på Helena att göra, utan det rykte Ryd har. Verkar tyvärr bara vara vi som bor i Ryd som insett Ryds positiva sidor… och nu vill ni ta en stor del av det positiva från Ryd! vad blir kvar?

 2. Pappa skriver:

  Anders, du återkommer hela tiden till att Rydseleverna väljer bort Rydskolan. Detta skedde för tre år sedan (elever som i dag går i 9:an) då gick en stor del till Helenaskolan. Året efter hämtade Rydskolan hem det hela igen genom en stor satsning från deras personal. Då gick en stor andel från Fjäril och en stor andel från Lundenskolan samt ett par elever från Norrmalmskolan och från Käpplundaskolan till Rydskolan och givetvis elever från Rydskolan. Årets sjuor var det också övervägande andel från Fjärilskolan som valde Ryd. Lundenskolan hade inte så många sjuor detta år. Jag vet inte riktigt vad du/ni grundar era uttalande på.

  Elevrådet på Rydskolan gjorde en undersökning av vilken skola årets avgångsklasserna från Ryd, Lunden och Fjäril skulle ha valt och en mycket stor procent skulle även i år valt Rydskolan. Uttalanden som gjorts om denna undersökning är att det inte sattes någon stor tilltro då den var gjord av elever, mycket märkligt uttalande tycker jag.

  Jag tycker även att du gör ett mycket märkligt uttalande i TV 4 Skaraborg i måndags i samband med demostrationen, att Helensakolan har en miljö som alla borde få uppleva ??!! Vilken miljö syftar du på? Den att centrum ligger ca 1 min från skolan, alla lockelser som finns där. Eller att du har resecentrum på ett nära avstånd så att man även kan “hänga” där? Eller att Helenaskolan faktiskt inte ens är i närheten av vad Rydskolan har att erbjuda i specialsalar eller sin andra fina miljö? Men du och jag kanske inte definierar elevernas miljö på samma sätt. För jag tycker inte att några elever ska ha sin skola så nära ett centrum som Helenaskolan faktiskt ligger.

  Sen måste jag även få uttrycka min oro för hur mina barns sista år på Rydskolan kommer att bli. Då lärare kommer att söka sig till andra skolor (vilket redan skett) och vilket jag har full förståelse för, även de vill väl kunna välja var de ska fortsätta att arbeta. Värsta tänkbara scenariot är att de kvarvarande högstadie eleverna kommer att få vikarier sitt/sina sista år på högstadiet. Men även elever på Rydskolan är måna om sina betyg och att kunna välja sin utbildning.Men eftersom du uttalat så många gånger att du tar ansvar så utgår jag ifrån att du även tar ansvar i den frågan och inte det låter det bli så.

  För det kan verkligen inte vara så att eleverna ska bli de stora förlorarna i hela den här karusellen men det är faktiskt så det kommer att bli!

 3. Erik Andersson skriver:

  Jasmin,
  jag instämmer i de påpekanden du gör i det andra stycket och kan inte nog understryka det du skriver om forskningsfientlighet och att vända föräldrar och elever ryggen. Tilläggas bör, vilket jag påpekat många gånger, att även lärare tillhör de som vänds ryggen. Det är bedrövligt att se på när kommunen åderlåter den offentliga skolan och kör den i bott. Detta är som bekant inte enbart ett lokalt problem, detta gäller även nationellt.

  I övrigt så påvisar den debatt som råder om skolflytt och nedläggningar den inkompetens och ovilja till att lyssna, som jag även detta har påpekats långt tidigare, som skolnämnden genom dess ordförande står för. Grava missuppfattningar och en ovilja till att förstå demokrati är påtagligt.

  En relevant läsning för den intresserade är följande:

  http://www.skolaochsamhalle.se/tavlan/bo-malmberg-eva-andersson-john-osth-skolval-for-vem/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+SkolaOchSamhlle+%28Skola+och+Samh%C3%A4lle%29

 4. Jasmin Vizlin skriver:

  För alla involverade i debatten, jag vill påpeka att Moderatledda Alliansen i Skövde lägger budgetförslag för varje år. Jag fick påpekande att vi i miljöpartiet inte hade eget förslag och valde att inte delta i budgetprocessen. Jag har redan skrivit i SLA varför vi valde att göra så. I år kommer vi att presentera eget budgetförslag, där vi tar mer ansvar för skolan genom handling, inte bara genom att hävda ansvar, men mena bara ekonomisk ansvar. I budget kan man prioritera olika verksamheter, och det som Moderaterna gör är ganska tydligt. Jag är imponerad av hur mycket vikt man lägger på pengar och besparingar, trotts kommunens goda ekonomi, men samtidigt lika mycket bekymrad och orolig hur lite ansvar mot psyko-sociala och skolfrågor visas i handlingen.

  Ansvar innebär inte enbart ekonomiskt ansvar. Detta innebär också ansvar för invånare, inte minst de som är svagast. Elever ska känna sig trygga i skolan och närområdet, likaså ska man underlätta för föräldrar i det stressade vardagen. Att Moderatledda kommunfullmäktige går emot allas involverade önskemål, och mot vetenskapliga argumenter gällande flytt av elever som medel för bättre integration visar också vilken politik man föredrar. Ibland måste man fatta obekväma beslut, det har jag förståelse för. Men jag förstår inte varför kommunen vänder ryggen mot föräldrar och elever. Goda nyheter är att det är val om två år; då förändras situation i Skövde kanske, för en bättre vardag, både för föräldrar och för elever.

 5. Marie W Lindqvist skriver:

  En liten kommentar på punkt 9

  Vadå ska gå på billingskolan…… ÄR DET INTE FRITT SKOLVAL

 6. Förälder skriver:

  En fråga om det här med friskolor nu när vi ändå är inne på detta område…

  Är det sant att kommunen angett fjärilskolans lokaler som möjliga för en friskola att etablera sig i, redan innan beslutet är fattat?

  Du skrev ovan att helenaskolan är den skola som flest elever från rydskolans upptagningsområde söker sig till. Precis som ni uppmärksammade på mötet på fjärilskolan, är det inte barnen som är bosatta i Ryd som söker sig därifrån… Utan de barn som kommer från ex lunden. Har man kollat på hur kommande barnkullar ser ut? Fjäril hade till hösten fler AKTIVT sökande barn till sin skola än på många år! Dessa barn ska också börja på högstadiet…. Vad blir de långsiktiga konsekvenserna av att flytta högstadiet i Ryd eftersom barnkullarna som kommer är relativt stora? Utbyggnad av Helenaskolan?

  Hur långt framskridna är planerna på en skola i trädgårdsstaden? Då Skövde kommun anser sig ha för mycket lokalyta, känns det konstigt att sådana planer ens finns med i beräkningen… Varför inte sätta barnen från trädgårdsstaden i Ryd?

 7. Marie W Lindqvist skriver:

  Hej Anders!

  Men vem är det som gör att kostnaderna för lokaler springer iväg??????? Fjärilskolan kostar 2 miljoner i lokalhyra per år. Ni tänker lägga 6 miljoner kronor för att en friskola ska etablera sig. Med lite snabb huvudräkning ser man att oj det blir 4 miljoner kronor mer………. Jag citerar dig: Om kostnader för lokaler springer iväg, minskar utrymmet för personal och löner.

 8. Anders G skriver:

  Jo, Våmbsskolans elever ska, när Billingskolan står klar, gå i denna nybyggda skola.

 9. Maria skriver:

  *Lek med tanken att en friskola väljer att etablera sig i Fjärilskolans lokaler, många av oss föräldrar som valt Fjärilskolan för närhetens skull kommer då att söka oss till den skolan i stället. Då står kommunen återigen med stora fina nyrenoverade och mer ändamålsenliga lokaler.. men tomma sådana.

  *En sak som jag verkligen hoppas att ni tagit med i diskussionen kring en flytt av dessa barn är det många utav dem drabbades av 2006.. Många av de barn som du/ni i dag tänker flytta på har redan tidigare rivits upp i från sin trygghet när deras förskolor eldhärjades!

  *I dag har Billingskolan runt 200 elever men om jag förstått det hela rätt kommer den nya Billingsskolan rymma runt 350 barn? Eftersom nu Våmbsskolan inte kommer flytta dit undrar jag hur ni tänkt fylla dessa ändamålsenliga lokalerna?
  Ska vi förvänta oss ännu mer fart i karusellen?
  Att den dessutom blev ca 23 miljoner dyrare än tänkt kanske är det som gör att Ryd får offras?

 10. Anders G skriver:

  Det går fler elever på Helenaskolan än vad det finns utrymme för på Rydskolan. Helenaskolan är den skola i Skövde kommun som flest elever söker sig till och är också den skola som presterar högst meritvärden. Helenaskolan är också en skola som elever i Rydskolans upptagningsområde i stor utsträckning sökt sig till.

  Fjärilskolans elever går från 2013 i Rydskolans nyrenoverade och mer ändamålsenliga lokaler. Därmed kan kommunen lämna skollokaler som den inte behöver. 2013 kommer det med största sannolikhet att finnas ytterligare minst en skola – i form av friskola – etablerad i Skövde. De åtgärder som nämnden nu beslutat om innebär en anpassning till denna situation.

  Man kan ha olika synpunkter på vad som är närområde. Avståndet från huvuddelen av bostäderna i nuvarande Fjärilskolans upptagningsområde till Rydskolan är mellan 1-1,7 km. Det är ett normalt avstånd mellan hem och skola i Skövde.

 11. Anders G skriver:

  Nej, Marie. Det är samma riktning. Kvalitén i skolan handlar inte främst om byggnader, utan om duktiga lärare. Om kostnader för lokaler springer iväg, minskar utrymmet för personal och löner.

 12. Johnnie Andersson skriver:

  Hej Anders!

  Varför kan man inte “stänga ner/flytta” högstadiet på Helena till Rydskolan? Vad är skillnaden? Vad jag har förstått så är Helenaskolan redan “proppfull”, den enda skillnaden jag kan komma på är att i stan bor höginkomstagare medans här i Ryd så bor medelinkomstagare.Varför stänga en bra och populär skola som Fjärilsskolan? Stängs Fjärilsskolan kommer småbarnsföräldrar flytta och Ryd kommer bli ett mindre populärt samhälle att flytta till.

 13. Helen skriver:

  För det första; vill bara uppmärksamma dig, Anders, på att det var fler än bara “upprörda” föräldrar som deltog under manifestationen! Det var en del föräldrar och barn men minst lika många upprörda rydsbor! Rydsbor som kanske inte längre har direkt anknytning till skolan, men som är rädda för och upprörda över vad som händer/kommer hända med stadsdelen! Visst är det barnen, lärarna och vi föräldrar som blir direkt berörda av förändringarna inom skolan, men de förändringarna kanske är relativt små men vad som kan komma att hämta med stadsdelen Ryd om skolan/högstadiet försvinner! Det verkar dock vara så att detta är något som du/ni verkar ta väldigt lätt på och det är det som upprör många människor! En noggrann utförd konsekvensanalys av vad som händer med Ryd som stadsdel om, det som vi anser är kärnan, det som gör Ryd attraktivt för barnfamiljer, försvinner anser jag borde göras! Och absolut vara en fråga för er politiker att engagera er mer i och inta ta så lätt på!

  För det andra; hur tror du egentligen att Ryd kommer se ut ur integrationssynpunkt om kanske 5 år om beslutet ang skolorna går igenom? Vilka kommer vilja flytta till Ryd om vi inte kan erbjuda skolor nära hemmet? Du/ni politiker vet lika väl som vi andra rydsbor, vilket rykte Ryd har och att det inte är ett jätte attraktivt område att bosätta sig i. Om man pratar med barnfamiljer som ändå väljer Ryd, handlar det främst om närheten till skolorna och att barnen kan gå hela sin skolgång i Ryd. Vad kommer göra Ryd attraktivt om detta försvinner? Vilka kommer vilja köpa hus/bosätta sig här? Hur tror ni att det kommer fungera med integrationen då? återigen, en noggrann konsekvensanslys sökes!

 14. Marie W Lindqvist skriver:

  Hallå Anders!

  Okej! Debatten ändrar riktning… Fokus på att lärarna ska få behålla sina arbeten. Är det anledningen till att dom anses vara tystade? Är det löften till dom att få behålla sina arbeten om dom inte lägger sig i debatten?
  Vad är egentligen viktigast i denna process de vuxna eller barnen. Det är barnen som är våran framtid och då är det också MITT… DITT…. LÄRARNAS…..HELA SKÖVDE KOMMUNS ansvar att hjälpa dom i detta försvarslösa läge dom har hamnat i.
  I din definition av integration blir min första reaktion att Anders G Johansson också behöver integreras.

 15. Anders G skriver:

  Jag är varken frustrerad eller irriterad.

  I förarbetet till beslutet om förändringen av skolområdena och -organisationen har en mängd faktorer beaktats. Visst är ekonomin en viktig sådan. Som jag skrev ovan har Skövde redan höga lokalkostnader. De har i nuläget befunnits vara tolerabla. Men 2013, då ytterligare en skola med tillstånd för 400 elever etablerar sig, är situationen annorlunda. Om vi då skulle behålla den nuvarande skolstrukturen i orört skick, innebär det att vi måste säga upp lärare. Det vill inte jag.

  Man kan jämföra och värdera de olika skolornas hyreskostnader och komma fram till alternativ som ur endast ett strikt lokalkostnadsperspektiv är mer ekonomiskt gynnsamt än nämndens beslut. Nämnden har här tagit hänsyn till aspekter som bl. a. naturliga upptagningsområden, avstånd mellan hem och skola (särskilt för låg- och mellanstadierna), användning av befintliga lokaler samt elevers och föräldrars val av skola (detta gäller då främst högstadieskolor, som i högre grad än låg- och mellanstadieskolor är föremål för aktiva val). Det är alltså en sammanvägning av flera olika faktorer, perspektiv och synergier, som nämndens beslut vilar på.

  För mig handlar integration om ömsesidig respekt och förståelse människor emellan och om människors delaktighet i samhällsgemenskapen. Denna sammanhållning förutsätter gemensamma mötesplatser och det svenska språket som gemensam grund. Skolan ska vara en sådan mötesplats.

 16. Marie W Lindqvist skriver:

  Hej Anders!

  Är själv en av de upprörda föräldrarna som medverkade vid manifestationen och på kommunfullmäktiges möte under gårdagen.
  Du pekar med hela handen och pratar utifrån en rejäl frustration eller ska vi kalla det irritation. Med andra ord så har vi på något sätt lyckats att påverka dig.
  EKONOMI – INTEGRATION är de bitarna som du har hakat upp dig på. Ekonomiskt sett blir det ingen stor vinning av denna omorganisationen, är det ekonomisk vinst ni vill ha tjänar ni mer på andra alternativ.
  Integration Anders hur definierar du det? Vad är integration Anders? Är det Integration när andelan elever med utländskt påbrå blir 51% och de elever med svenskt påbrå blir 49%. Vilken grupp är det som ska integreras???

  Marie

Kommentarer är stängda

Tappade uppkopplingen