Zonförbud bra idé, men kameror behövs

Blogginlägg

Idag har Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra lanserat ett förslag om att införa s k zonförbud i Sverige. Det går i all enkelhet ut på att polis ska kunna utfärda förbud för den som är kriminell, eller har uppvisat ett särskilt otrygghetsskapande beteende, att uppehålla sig inom eller i närheten av ett område  där det felaktiga beteendet ägt rum. Överträdelse av zonförbudet ska klassas som kriminell handling med fängelse i straffskalan. Idén kommer från Danmark, där zonförbudet framgångsrikt tillämpas sedan flera år tillbaka.

Jag tycker att det är ett bra förslag. Jag välkomnar alla idéer som gör tillvaron svårare för buset. Jag tycker att Polisen ska få fler verktyg i lådan att upprätthålla ordning och reda med. Jag uppskattar åtgärder som gör tillvaron tryggare och säkrare för vanliga, hyggliga och anständiga människor.

Men jag tycker att zonförbudet, för att det ska bli så verkningsfullt som det är avsett, ska kunna kombineras med effektiv kameraövervakning. Annars kan bli svårt att kontrollera och upprätthålla efterlevnad av förbudet och det riskerar att bli ett slag i luften. Jag menar att det är hög tid för en ändring av Kameraövervakningslagen.

Med nuvarande lagstiftning är mycket svårt att få tillstånd av Länsstyrelserna för att med kamera få övervaka allmän plats. Den s k överviktsprincipen har en stark ställning och innebär att den enskildes intresse av att inte bli övervakad väger mycket tungt. Den som ansöker om tillstånd måste först och främst kunna styrka att platsen är särskilt brottsutsatt. Vidare måste den först vidta åtgärder som anses vara mindre integritetsingripande; fysisk anpassning av miljön och/eller bevakning av väktare.

Sammanfattningsvis måste man först kunna räkna upp brottsoffer från allvarliga händelser med koppling till platsen. Sedan måste man alltså vidta ofta mycket kostsamma åtgärder. Först om dessa visar sig vara verkningslösa kan montering av kameror komma ifråga.

Det är inte rimligt, tycker jag. Därför föreslår jag att Moderaterna verkar för att lagen ändras så att intresset av att förebygga brott och att upprätthålla trygghet och säkerhet värderas högre vid tillstånd för kameraövervakning. Det gör jag med en motion till Skövdemoderaternas årsmöte den 23 februari.

LÄNKAR:

Inför zonförbud – porta de kriminella – Aftonbladet 14 februari 2017
Moderaterna vill införa no-go-zoner för kriminella – Aftonbladet 14 februari 2017
Motion: Ändra kameralagen – februari 2017

Tappade uppkopplingen